thủ nhang

Mến tặng Thủ nhang Đồng thầy Chu thị Bích Hòa đền Rừng Già.

Mến tặng Thủ nhang Đồng thầy Chu thị Bích Hòa đền Rừng Già.

Nghệ nhân Hà coba kính tặng thần chú đại bi cho Thủ nhang đồng thầy đền Rừng già bà chu thị Bích Hòa . Nơi thờ mẹ nuôi thánh Tản Viên . Truyện kể rằng ngày xưa năm Bà Hòa 40 tuổi mơ thấy bà cụ già về báo mộng cho bà phải xây "Đền Rừng Già " . khi đó Bà bán VLXD lên có của ăn của để . Khi đó ngôi …