Nghệ nhân Bùi Thị Hải Hà Nhận Quyết Định OCOP Của Thành Phố

Đánh giá bài viết

Sáng 25-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến năm 2020; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 Có đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đến thăm quan gian hàng